Fördelar FMF-mäklare

Fördel med att välja en FMF-Mäklare

Om du väljer en fastighetsmäklare som är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet kan du vara trygg med att mäklaren har rätt kunskap och är rätt försäkrad enligt de lagar och regler som krävs.

FMF SÄKERSTÄLLER ATT MÄKLAREN:

  • Har genomgått Fastighetsmäklarförbundets granskning innan medlemskapet godkändes.
  • Löpande står under Fastighetsmäklarförbundets uppsikt.
  • Har den utbildning och de kunskaper som krävs för att vara registrerad fastighetsmäklare.
  • Har praktiserat som fastighetsmäklare innan egna uppdrag påbörjades.
  • Har det försäkringsskydd som krävs för att ge dig trygghet i ditt köp eller din försäljning.
  • Står under kontroll av Fastighetsmäklarinspektionen, som är den statliga myndighet som utövar tillsyn över Sveriges fastighetsmäklare.
  • Står under tillsyn av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Läs mer på www.fmf.se